HEUVELLAND ZORGGROEP

 

 

Koppelt mogelijkheden

Home

Missie & Visie

Begeleidingsteam

 

Aangezien wonen en werken met (jong-)volwassenen met autisme of aanverwante stoornis niet vanzelfsprekend is vinden we het heel belangrijk dat zowel de woonbegeleiders als de activiteitenbegeleiders degelijk ondersteund worden. Permanente vorming, goede teambegeleiding, materiële veiligheidsmaatregelen en de zorg voor een aangename en gezonde werkomgeving zijn daarbij van cruciaal belang. Bovendien wordt er heel wat aandacht besteed aan een goede informatie uitwisseling en een open communicatie. Ook het sociale netwerk van de cliënt (familieleden, vrienden) helpt om onze doelstellingen te realiseren.

 

De kwaliteit zal bewaakt worden door persoonlijk begeleiders in te zetten op minimaal MBO-niveau. Om de kwaliteit te waarborgen zal alles over de cliënt opgenomen worden in een ondersteuningsplan. Er zullen gedragswetenschappers aanwezig zijn die toezien op de uitvoering en kwaliteit van het ondersteuningsplan.

 

 

 

 

 

Basis principes

Financiën

Meldcode

Klachten