HEUVELLAND ZORGGROEP

 

 

Koppelt mogelijkheden

Home

Missie & Visie

Financiën

 

Heuvelland Zorggroep werkt op basis van de Wlz (Wet langdurige zorg) en Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Cliënten hebben een indicatie nodig van het CIZ (Wlz) of een indicatie vanuit de gemeente (Wmo). Hiermee worden de kosten voor zorg en ondersteuning gefinancierd. Deze indicatie wordt door de
cliënt / wettelijk vertegenwoordiger aangevraagd, hierin kan Heuvelland Zorggroep ondersteuning in bieden.

Wlz of Wmo

 

Wilt u een indicatie aanvragen voor de Wlz dan dient u de aanvraag in te dienen bij het CIZ. Op de website van de CIZ kunt u controleren of uw zorg onder de Wlz valt. Mocht uw zorg niet onder de Wlz vallen dan kunt u een (aan-)vraag in dienen bij het Wmo-loket van uw gemeente.

 

Heuvelland Zorggroep heeft een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met het Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland voor beschermd wonen, ambulante zorgverlening en dagbesteding.

 

 

 

Basis principes

Begeleidingsteam

Meldcode

Klachten