HEUVELLAND ZORGGROEP

 

 

Koppelt mogelijkheden

Home

Basis principes

Missie

 

De missie van Heuvelland Zorggroep is het koppelen van mogelijkheden.

 

Visie

 

In hoeverre autisme resulteert in "handicap" en eventueel (vaak geassocieerd) probleemgedrag is heel sterk bepaald door, hoe de omgeving inspeelt op de autistisch persoon en omgekeerd. Een handicap is immers geen statisch persoonskenmerk maar een dynamisch gegeven dat de spanning of samenspel tussen personen en omgeving weergeeft. Zowel persoonskenmerken als omgevingskenmerken en -eisen kunnen er voor zorgen dat personen met autisme geen volwaardige plaats in de samenleving hebben en kunnen dus tot handicap en beperking van levenskwaliteit leiden.

 

Doelgroep

 

Vanuit het werkveld en in samenspraak met cliƫnten, ouders en verzorgers is gebleken dat rond de autistische doelgroep nog steeds misvattingen ontstaan over woon- en werkaanbod. Heuvelland Zorggroep heeft ervoor gekozen om, in tegenstelling tot sommige andere voorzieningen, alleen mensen met autisme of een aanverwante stoornis samen op te vangen. Deze keuze is gemotiveerd vanuit de ervaringen dat mensen met autisme samen met andere mensen met een mentale handicap vaak resulteert in probleemsituaties.

 

De mentaal gehandicapte huis- of werkgenoten van mensen met autisme "storen" zich vaak aan hun autistische medebewoner of -werker omdat deze laatste niet beantwoordt aan de gewone sociale verwachtingspatronen. Wanneer autistische mensen samenleven valt dit specifieke verwachtingspatroon weg: mensen met autisme hebben immers een heel andere kijk op wat samenleven of samenzijn betekent, wat niet betekent dat werken aan sociale vaardigheden overbodig is.

 

Heuvelland Zorggroep richt zich tot (jong-)volwassenen vanaf 18 jaar met autisme en aanverwante stoornissen. Er wordt geen onderscheid gemaakt in het type sociaal gedrag van de persoon met autisme of in zijn/haar communicatie mogelijkheden. Wel wordt een minimaal niveau van zelfredzaamheid gevraagd.

 

 

 

 

 

Begeleidingsteam

Financiƫn

Meldcode

Klachten